KOLEJ PENDIDIKAN PERDANA (KOPEDA) DK079(B) | Kolej Swasta Pendidikan Pertama di Malaysia ditubuhkan pada tahun 1994
Kolej Pendidikan PerdanaKolej Pendidikan PerdanaKolej Pendidikan PerdanaKolej Pendidikan PerdanaKolej Pendidikan Perdana
© 2020 KOPEDA